سبک زندگی سالم

مقدمه: مردم دوست دارند که سلامت خود را حفظ کنند. همینطور انسان های قدیمی نیز به درستی تصور می کردند که پزشکان به دلیل اینکه علم حفظ سلامتی را دارند بیمار نمی شوند. به همین دلیل است که وقتی 108سال قبل (1284 ش) می خواستند اداره ای برای سلامت تاسیس کنند، اسم آن را حفظ الصحه گذاشتند. در حالیکه امروزه پزشکان و گروه های وابسته به آنها بیشتر از  کسب دانش حفظ سلامت، یاد می گیرند که وقتی سلامتی از دست رفت، چگونه آن را برگردانند.

چرا اینگونه شده است؟

واقعیت این است، نظام های سلامت با تقاضای مردم برای خدمات شکل گرفته است. مردم تا زمانی که احساس سلامت داشتند چیزی را تقاضا نمی کردند، ولی وقتی بیمار می شدند به علت درد و ناراحتی در جستجوی چاره بر می آمدند. و به هر چیزی که احتمال تخفیف آلام را می دادند متوسل می شدند و هزینه های آن را نیز می پرداختند. از طرف دیگر دانش حفظ سلامت نیز بصورت علمی وجود نداشت. هر چند آموزه ها و توصیه های ادیان الهی و بخصوص دین اسلام در جهت حفظ سلامت بود، ولی همه انسانها به این توصیه ها قائل یا عامل نبودند. در نتیجه نظام های سلامت نه بر اساس نیازهای واقعی، بلکه بر اساس تقاضا های درک شده شکل گرفت. با گذشت زمان به علت وحود بازار برای ذرمان سود جوئی نیز به این تقاضا اضافه شد و با وارد شدن تکنولوژی پیشرفته به مقوله درمان هم هزیته ها ی درمان  و هم سود گردانندگان  این بازار افزایش یافت. گردانندگان این بازار  بدواً دنبال سود هستند تا علم و تامین سلامت. سلامت کالائی است همگانی  که در همه جای دنیا مشتری دارد. این گردانندگان بطور عمده شرکت های داروئی و سازندگان تجهیزات پزشکی، اعم از تشخیصی یا درمانی هستند. این گروه ها برای فروش بیشتر محصول خود نمی توانند آگهی بدهند و تبلیغات رسانه ای بکنند، بلکه بجای آن ...  ادامه دارد

البته ما منکر ارزش های تکنولوژی و در نتیحه تخفیف الام بشری و نجات انسانها از مرگ زودرس نیستیم، ولی این تکنولوژی به علت گرانی برای همه مردم در دسترس نیست و تنها تعداد معدودی از مردم دنیا از آن سود می برند. به عبارت دیگر این پشرفت شگرف در تکنولوژی پزشکی نه تنها موجب افزایش سطح سلامت عمومی مردم جهان نشده بلکه با از بین بردن درمان های موثر  و ارزان، موجب افزایش رنج و ناراحتی مردم فقیر نیز شده است.

 این مطلب در حال تکمیل است.

سبک زندگی سالم

مقدمه: مردم دوست دارند که سلامت خود را حفظ کنند. همینطور انسان های قدیمی نیز به درستی تصور می کردند که پزشکان به دلیل اینکه علم حفظ سلامتی را دارند بیمار نمی شوند. به همین دلیل است که وقتی 108سال قبل (1284 ش) می خواستند اداره ای برای سلامت تاسیس کنند، اسم آن را حفظ الصحه گذاشتند. در حالیکه امروزه پزشکان و گروه های وابسته به آنها بیشتر از  کسب دانش حفظ سلامت، یاد می گیرند که وقتی سلامتی از دست رفت، چگونه آن را برگردانند.

چرا اینگونه شده است؟

واقعیت این است، نظام های سلامت با تقاضای مردم برای خدمات شکل گرفته است. مردم تا زمانی که احساس سلامت داشتند چیزی را تقاضا نمی کردند، ولی وقتی بیمار می شدند به علت درد و ناراحتی در جستجوی چاره بر می آمدند. و به هر چیزی که احتمال تخفیف آلام را می دادند متوسل می شدند و هزینه های آن را نیز می پرداختند. از طرف دیگر دانش حفظ سلامت نیز بصورت علمی وجود نداشت. هر چند آموزه ها و توصیه های ادیان الهی و بخصوص دین اسلام در جهت حفظ سلامت بود، ولی همه انسانها به این توصیه ها قائل یا عامل نبودند. در نتیجه نظام های سلامت نه بر اساس نیازهای واقعی، بلکه بر اساس تقاضا های درک شده شکل گرفت. با گذشت زمان به علت وحود بازار برای ذرمان سود جوئی نیز به این تقاضا اضافه شد و با وارد شدن تکنولوژی پیشرفته به مقوله درمان هم هزیته ها ی درمان  و هم سود گردانندگان  این بازار افزایش یافت. گردانندگان این بازار  بدواً دنبال سود هستند تا علم و تامین سلامت. سلامت کالائی است همگانی  که در همه جای دنیا مشتری دارد. این گردانندگان بطور عمده شرکت های داروئی و سازندگان تجهیزات پزشکی، اعم از تشخیصی یا درمانی هستند. این گروه ها برای فروش بیشتر محصول خود نمی توانند آگهی بدهند و تبلیغات رسانه ای بکنند، بلکه بجای آن ...  ادامه دارد

البته ما منکر ارزش های تکنولوژی و در نتیحه تخفیف الام بشری و نجات انسانها از مرگ زودرس نیستیم، ولی این تکنولوژی به علت گرانی برای همه مردم در دسترس نیست و تنها تعداد معدودی از مردم دنیا از آن سود می برند. به عبارت دیگر این پشرفت شگرف در تکنولوژی پزشکی نه تنها موجب افزایش سطح سلامت عمومی مردم جهان نشده بلکه با از بین بردن درمان های موثر  و ارزان، موجب افزایش رنج و ناراحتی مردم فقیر نیز شده است.

 این مطلب در حال تکمیل است.

 

سبک زندگی سالم

  • تعیین اهداف
  • مدیریت زندکی
    • مدیریت زمان
    • یادگیری دائمی
    • اجتناب از اتلاف وقت و فعالیت بیهوده
  • تعاملات اجتماعی و کاهش استرس
  • اجتناب از مصرف هر گونه مواد محرک، مخدر، الکل و دخانیات

این صفحه به تدریج کامل می شود بازهم مراجعه فرمائید

 

تغذیه سالم فعالیت فیزیکی


 

  

خواهشمند است هر گونه نظر، خطا، انتقاد و پیشنهاد خود را به ایمیل sdhsbmu@gmail.com ارسال فرمائید. ارزیابی وضعیت تغذیه و کلاس های آموزش سبک زندگی سالم برای افراد در مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت وجود دارد. برای سازمان ها، مدارس، مساجد دانشگاه ها با هماهنگی قبلی مقدور می‌باشد.

این سایت یک سایت علمی دانشگاهی است. نویسنده استاد دانشگاه می باشد و وظیفه خود می داند که دانش خود را با مردم کشورش به اشتراک بگذارد. هیچ نفع مادی برای نویسنده و دانشگاه وجود ندارد. مطالب رایگان و  لینک دادن مجاز است.  فعلاً انتشار مجدد آن مجاز نیست. علت غیر مجاز بودن انتشار مجدد کامل نبودن مطالب است که بتدریج کامل خواهد شد. چنانچه مطالب این سایت را مفید می دانید، آن را با دوستان، آشنایان و شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید و  در سایت ها لینک بدهید.


فایل‌ها