×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تاریخچه:

اولین فعالیت ها در مورد راه اندازی مرکز تحقیقات در سال 1381 با نام مرکز تحقیقات پزشکی اجتماعی آغاز شد. مرکز در سال 1382 بعد از تصویب در دانشگاه به معاونت تحقیقات و فناوری وزارتخانه متبوع ارسال شد، ولی معاون محترم وقت موافقت با آن را مشروط به داشتن جامعه تعریف شده تعیین کردند. در نهایت بعد از وقفه طولانی و با تحقق این شرط مرکز تحقیقات با نام عوامل اجتماعی موثر بر سلامت تصویب و در خرداد 1391 مورد تائید شورای عالی گسترش دانشگاه ها قرار گرفت.

اهداف:

توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه تعیین کننده های اجتماعی سلامت، پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری

استراتژی:

 • تلاش در جهت مشارکت مردم برای حفظ و ارتقاء سلامت
 • ترویج تحقیقات در زمینه های اولویت دار عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت با رویکرد مشارکتی
 • تلاش در جهت حمایت از سلامت در بین تصمیم گیرندگان و دست اندرکاران سلامت در سطح دانشگاه
 • توانمند سازی و ارتقاء سطح توانایی های دست اندرکاران مراکز بهداشت و مردم
 • جلب حمایت و تقویت همکاریهای درون و برون بخشی در زمینه رویکرد عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت
 • انجام پژوهشهای بنیادی کاربردی مبتنی بر نیازهای جامعه در جهت حفظ و ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماریها و ناهنجاری های مرتبط با سلامت
 • جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه
 • تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری
 • ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین
 • کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور
 • همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین اللملی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

 


Social Determinants of Health Research Center,

 

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IRAN.

 

 

دکتری تخصصی پژوهشی PhD by Reseach  

رشته سلامت و رفاه اجتماعی

استاد راهنما: دکتر علی اصغر کلاهی

برای پذیرش منتظر فراخوان واحد دکتری پژوهشی باشید.

اطلاعات بیشتر


 

رئیس مرکز: دکتر مرتضی عبداللهی

تهران خیابان شریعتی، پائین تر از میرداماد، روبروی حسینه ارشاد،کوچه شمشک (هدیه)، پلاک 9- مرکز بهداشتی درمانی ارشاد، طبقه 3

morabd@yahoo.com -تلفن 2222.0980

معاون مرکز: دکتر علی اصغر کلاهی


تهران خیابان شریعتی، پائین تر از میرداماد، روبروی حسینه ارشاد،کوچه شمشک (هدیه)، پلاک 9- مرکز بهداشتی درمانی ارشاد، طبقه 4

a.kolahi@sbmu.ac.ir  تلفن 2222.0981

 

اعضای هیات علمی موسس:

مرحوم دکتر مسعود کیمیاگر، PhD تغذیه،

استاد علوم تغذیه و صنایع غذائی 

وب سایت: http://www.ams.ac.ir/

 

دکتر علی اصغر کلاهی، MD-MPH متخصص پزشکی اجتماعی،

دانشیار دانشکده پزشکی، معاون مرکز تحقیقات

 سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت

Google Scholar   ORCID   Scopus    CV

وب سایت: http://ak.sbmu.ac.ir

ایمیل: a.kolahi@sbmu.ac.ir

دکتر علیرضا ابدی، PhD آمار حیاتی،

استاد دانشکده پزشکی

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت

Scopus

دکتر احمدرضا فرسار، MD متخصص کودکان،

دانشیار دانشکده پزشکی، رئیس مرکز

 سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت

    Google Scholar   ORCID   Scopus

دکتر مرتضی عبداللهی، MD-MPH متخصص پزشکی اجتماعی،

دانشیار انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت
   Google Scholar     Scopus

 

  اعضای هیات علمی:

دکتر شهنام عرشی، استاد، معاون امور بهداشتی دانشگاه

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت
   Google Scholar     Scopus

دکتر محمدرضا سهرابی، استاد پزشکی اجتماعی

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت
  
   Google Scholar   ORCID   Scopus


دکتر حسین حسنیان مقدم، دانشیار

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت

Google Scholar   ORCID   Scopus


دکتر پروین یاوری، استاد اپیدمیولوژی

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت

Google Scholar   ORCID   Scopus

 

دکتر نسیم زمانی، استادیار دانشکده پزشکی

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت

Google Scholar   ORCID   Scopus

دکتر شریف ترکمن نژاد،رئیس مرکز بهداشت شمال تهران،

مدیر پایگاه های مرکز بهداشت شمال تهران

 

دکتر امیر علی فریدونفر، رئیس مرکز بهداشت شرق تهران،

مدیر پایگاه های مرکز بهداشت شرق تهران

 

دکتر ایمان عموزاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان شمیرانات،

مدیر پایگاه واقع در مرکز بهداشت شمیرانات

 

دکتر نعمت اله محمدی نیا، معاون فنی، معاونت امور بهداشتی دانشگاه

 

 

.
.
 
کارکنان ستادی:
خانم فریما محمدی، کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
خانم اکرم کیا، کارشناس ارشد مامایی
دکتر سیمین کاظمی، پزشک عمومی و PhD جامعه شناسی (پاره وقت)
خانم مرجان نخجوانی کارشناسی زیست شناسی
آقای اکبر کاظمی، رئیس امور مالی، (پاره وقت)
آقای محمدمهدی حسینی، کارشناسی IT (پاره وقت) 
 

اعضای شورای پژوهشی:

دکتر علیرضا ابدی

دکتر مرتضی عبداللهی

دکتر شهنام عرشی

دکتر محمدرضا سهرابی

دکتر احمدرضا فرسار

دکتر علی اصغر کلاهی

 

 

 • تماس با مرکز

تهران خیابان شریعتی، پائین تر از میرداماد، روبروی حسینه ارشاد،کوچه شمشک (هدیه)، پلاک 9- ساختمان مرکز خدمات جامع سلامت ارشاد، طبقه 3 و 4 Google Maps کد پستی: 1546817613

 

 

تنظیمات قالب