×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
برگزاری سمپوزیوم پیشگیری، تشخیص و درمان مسمومیت با سرب

برگزاری سمپوزیوم پیشگیری، تشخیص و درمان مسمومیت با سرب

به مناسبت هفته جهانی پیشگیری از مسمومیت با سرب سمپوزیوم مسمومیت با سرب به همت جناب آقای دکتر حسین حسنیان مقدم عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، انجمن پزشکی مسمومیت آسیا پسیفیک ودر تاریخ 30 مهر 1402 در بیمارستان شهدای تجریش برگزار خواهد شد. ثبت نام بازآموزی: https://www.ircme.ir

چاپ مقاله در مجله BMJ با ضریب تاثیر 96.216

چاپ مقاله در مجله BMJ با ضریب تاثیر 96.216

مقاله در مجله BMJ چاپ شد. ضریب تاثیر این مجله 96.216 می باشد. نویسنده مسئول دکتر علی اصغر کلاهی این مقاله به عنوان مقاله برتر در جشنواره پژوهشی ابوریحان برگزیده شد.

تنظیمات قالب