×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1400/05/02 - 07:02
  • بازدید : 569
  • تعداد بازدیدکننده : 486
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

حمایت مالی از طرح های منجر به مقاله ISI

مرکز تحقیقات از طرح های که منجر به مقاله ISI شود حمایت مالی می کند.

به اطلاع اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور می رساند که مرکز تحقیقات از طرح های که منجر به مقاله ISI شود حمایت مالی می کند. این طرح ها باید در راستای اولویت های پژوهشی مرکز باشد. ایمیل هماهنگی sdh.sbmu.ac.ir
  • گروه خبری : اخبار مرکز
  • گروه خبری : 89233
کلمات کلیدی
تنظیمات قالب