×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1401/05/03 - 14:10
  • بازدید : 775
  • تعداد بازدیدکننده : 766
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

چاپ مقاله در مجله BMJ با ضریب تاثیر 96.216

مقاله در مجله BMJ چاپ شد. ضریب تاثیر این مجله 96.216 می باشد. نویسنده مسئول دکتر علی اصغر کلاهی این مقاله به عنوان مقاله برتر در جشنواره پژوهشی ابوریحان برگزیده شد.

مقاله Burden of chronic obstructive pulmonary disease and its attributable risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: results from the Global Burden of Disease Study 2019 در مجله BMJ چاپ شد. ضریب تاثیر این مجله 96.216 می باشد. نویسنده مسئول دکتر علی اصغر کلاهی

  • گروه خبری : گروه های مطالب,اخبار مرکز
  • گروه خبری : 122600
کلمات کلیدی
تنظیمات قالب